Regionale ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland 2017-2020

Datum besluit: 31 januari 2017


"Iedereen komt veilig thuis in Zuid-Holland". Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de nieuwe Visie en Meerjarenprogramma voor de Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid (ROV) in Zuid-Holland 2017-2020. De provincie en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) willen bereiken dat er geen verkeersslachtoffers meer vallen in Zuid-Holland. Daarvoor worden nieuwe programma's ontwikkeld voor met name de ouderen, fietsers en jonge bestuurders. Het aantal verkeersslachtoffers en gewonden blijkt toe te nemen onder met name deze verkeersdeelnemers. Daarnaast start het ROV-ZH namens de provincie en MRDH met een nieuwe communicatiestrategie. De succesvolle programma's en bestaande ondersteuning door het ROV-ZH worden voortgezet. De samenwerking met reeds betrokken partners wordt verbreed met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De ambitie van nul verkeersslachtoffers kan alleen worden bereikt als de verantwoordelijkheid voor verkeersveilig gedrag door alle verkeersdeelnemers serieus wordt genomen.

Visie, Meerjarenprogramma en Bestuursovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland 2017-2020 GS-brief

Visie, Meerjarenprogramma en Bestuursovereenkomst ROV Zuid-Holland 2017-2020 - Visie

Visie, Meerjarenprogramma en Bestuursovereenkomst ROV Zuid-Holland 2017-2020 - Meerjarenprogramma

Visie, Meerjarenprogramma en Bestuursovereenkomst ROV Zuid-Holland 2017-2020 - Samenwerkingsovereenkomst

Type besluit: GS-vergadering