Beantwoording schriftelijke vragen 3307 Statenfractie 50PLUS over openbaar vervoer in Gouda

Datum besluit: 4 juli 2017


Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de heer Bakx (50PLUS) met betrekking tot het openbaar vervoer in Gouda beantwoord. ln de beantwoording is aangegeven dat er geen sprake is van een wijziging van de concessievoorschriften. Tevens geven Gedeputeerde Staten aan dat zij bij de vormgeving van de nieuwe concessies zoveel als mogelijk rekening zullen houden met de behoeften van de diverse doelgroepen.

Type besluit: GS-vergadering