Beantwoording schriftelijke vragen 3308 Statenfracties PvdD, PvdA, GroenLinks en 50PLUS inzake Ecohotel Ouddorp en Brouwersdam

Datum besluit: 4 juli 2017


Een aantal statenfracties heeft vragen gesteld over de betrokkenheid van de Provincie Zuid-Holland bij het Ecohotel Ouddorp en ontwikkelingen rond de Brouwersdam. Aanleiding hiervoor was een bericht in het NRC van 11 juni jongstleden. Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen 3308 van de Statenfracties PvdD, PvdA, GroenLinks en 50PLUS inzake Ecohotel Ouddorp en Brouwersdam vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering