Beantwoording schriftelijke vragen 3303 Statenfractie PVV inzake gifschuim en overig gebruik PFOA

Datum besluit: 4 juli 2017


De brandweer gebruikt volgens de Veiligheidsregio geen schuimvormend middel meer met PFOA. Wel kan schuimvormend middel andere fluorkoolwaterstoffen bevatten. De Veiligheidsregio's en de brandweer zijn zich bewust van de voor- en nadelen van fluorhoudend blusschuim. Daar waar mogelijk worden tegenwoordig alternatieven ingezet en zowel op nationaal als op internationaal niveau wordt gezocht naar passende alternatieven voor fluorhoudend blusschuim. Voor een aantal toepassingen kunnen fluorhoudende blusmiddelen nu nog niet gemist worden zonder gevolgen voor de brandveiligheid.

Type besluit: GS-vergadering