Bestemmingsplan Korteweg 2 (vestiging Lidl) gemeente Pijnacker-Nootdorp

Datum besluit: 4 juli 2017De raad van Pijnacker-Nootdorp heeft op 1 juni 2017 het bestemmingsplan Korteweg 2 vastgesteld. Dat plan maakt de vestiging van een Lidl-supermarkt op het oude Welkoop terrein mogelijk. De Lidl heeft al vergunning voor een supermarkt op het terrein maar wil de nieuwbouw graag op een iets andere plek realiseren omdat daardoor qua parkeren een betere indeling bereikt wordt en het gebouw als akoestische afscherming voor de achterliggende woningen aan de Kerkweg kan dienen. Omdat de vestiging van een supermarkt buiten een winkelcentrum niet past in het provinciale beleid heeft de provincie eerder een zienswijze ingediend, maar de gemeente heeft daaraan geen gehoor gegeven. Omdat er al een onherroepelijke vergunning is en in vergelijking daarmee de strijdigheid met het provinciaal beleid niet groter wordt hebben Gedeputeerde Staten besloten tegen het vastgestelde plan geen beroep in te stellen.

Type besluit: GS-vergadering