Brief aan gemeente Katwijk inzake Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) Tjalmaweg

Datum besluit: 4 juli 2017


De provincie Zuid-Holland heeft voor de aanleg van de N206/Tjalmaweg (een van de drie onderdelen van de Rijnlandroute) een concept Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) opgesteld. Het EPvE bevat kwaliteitsdoelstellingen om zo een landschappelijk ingepaste Tjalmaweg te realiseren. Dit EPvE beschrijft het eindbeeld van de weg en vormt het toetsingskader voor de gemeenten Katwijk en Oegstgeest bij het beoordelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning door de toekomstige aannemer. De gemeenteraad van Katwijk stelt het EPvE vast als onderdeel van haar welstandsbeleid. Het College van B&W heeft een aantal aandachtspunten voor het EPvE opgesteld. ln deze brief gaat de provincie Zuid-Holland in op deze aandachtspunten en geeft zij aan hoe hier mee om wordt gegaan.

Type besluit: GS-vergadering