Deelnemersbijdrage recreatieschappen 2017

Datum besluit: 4 juli 2017


In Zuid-Holland zijn diverse Natuur- en recreatieschappen, die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de ontwikkeling van grootschalige natuur- en recreatiegebieden. De Provincie Zuid-Holland is deelnemer in deze organisaties. Dit besluit betreft het beschikbaar stellen van middelen voor de deelnemersbijdrage 2017. Het zal de laatste keer zijn dat de provincie als deelnemer middelen beschikbaar stelt. ln 2016 is namelijk besloten dat de provincie zich per 1 januari 2018 als deelnemer terugtrekt uit de schappen en op een meer strategisch niveau betrokken blijft. Vanaf dat moment zal de provincie in gelijke mate financieel bijdragen via een subsidieregeling.

Type besluit: GS-vergadering