Intentieverklaring beëindiging incidentele chloortransporten AkzoNobel Chemicals B.V.

Datum besluit: 4 juli 2017


Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en AkzoNobel Industrial Chemicals B.V. hebben een intentieverklaring opgesteld met als doel het beëindigen van de incidentele chloortransporten over het spoor in Nederland en het doorvoeren van aanpassingen aan de voorzieningen voor chlooropslag op het terrein van AkzoNobel te Rotterdam. De provincie onderschrijft de intentie van het ministerie van I&M en AkzoNobel om de chloortransporten over het spoor binnen Nederland te beëindigen. Dit betekent dat AkzoNobel een wijziging op de omgevingsvergunning bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dient aan te vragen.

Type besluit: GS-vergadering