Missie naar China van 4 juni tot 9 juni 2017

Datum besluit: 4 juli 2017


Commissaris van de Koning Jaap Smit heeft van 4 - 9 juni een handelsmissie naar China geleid. Speciale aanleiding was de viering van de 10 jarige samenwerking van de provincie Zuid-Holland met de provincie Hebei; ook met de bestuurders van het stadsdeel Shanghai Pudong, waarmee Zuid-Holland ook een langdurige relatie onderhoudt, werd overleg gevoerd. Veel aandacht ging uit naar actuele belangrijke ontwikkelingen als de Chinese "One Belt, One Road" strategie en de vorming van een nieuwe megastad in Hebei. Daarnaast was er een belangrijke rol voor de tuinbouwsector waarbij is samengewerkt met een tuinbouwdelegatie onder leiding van burgemeester Van der Tak van de gemeente Westland. Met burgemeester Aboutaleb van Rotterdam hebben we in Shanghai en Beijing goed kunnen laten zien welke grote betekenis onze bedrijven kunnen hebben voor China, onder andere op het gebied van integraal watermanagement en duurzame stedelijke ontwikkeling. De vraag naar Nederlandse kennis en expertise op deze terreinen is groot evenals de belangstelling voor het investeren van Chinese bedrijven in Zuid-Holland, zoals bleek op een promotie evenement van lnnovation Quarter, waarop circa 200 Chinese gasten afkwamen.

Type besluit: GS-vergadering