Openstellingsbesluit voor de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

Datum besluit: 4 juli 2017


Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 op 30 mei 2017 vastgesteld. Het openstellingsbesluit regelt dat subsidies in het kader van deze regeling kunnen worden aangevraagd in de periode van 28 augustus tot en met 31 december 2017.

Type besluit: GS-vergadering