Overeenkomst met de Europese Investeringsbank over de opzet van een regionaal investeringsplatform

Datum besluit: 4 juli 2017Bij de realisatie van projecten uit het regionaal investeringsprogramma wordt steeds vaker gezocht naar een mix van Europese financiering van de Europese lnvesteringsbank (EIB) en Europese subsidies. Om de regionale projecten gericht aan deze bronnen te kunnen koppelen wordt de komende zes maanden samengewerkt tussen Den Haag, Rotterdam, provincie Zuid-Holland en EIB aan het opzetten van en regionaal investeringsplatform (European lnvestment Advisory Hub). Doel is een aantal concrete regionale investeringsprojecten te identificeren en uit te werken in concrete te financieren proposities.

Type besluit: GS-vergadering