Strategische samenwerking provincie Zuid-Holland en Deltares

Datum besluit: 4 juli 2017


Zuid-Holland staat als Deltaprovincie voor grote uitdagingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Zuid-Holland wil actief inspelen op de verandering van het klimaat, bodemdaling, en de transitie richting een koolstofarme economie. De provincie wil investeren in versterking van de Zuid-Hollandse kenniseconomie, waaronder de topsector Water- en Deltatechnologie. Deltares is opgericht als het Delta-instituut van Nederland voor strategisch en toegepast onderzoek op het gebied van duurzaam leven in de delta. Vanuit dit perspectief hebben de provincie en Deltares besloten de onderlinge samenwerking te versterken en te stroomlijnen. Met het opstellen van een gezamenlijke kennis- en onderzoeksagenda zetten de provincie en Deltares stappen richting een nieuwe vorm van samenwerking.

Type besluit: GS-vergadering