Wijziging subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 en voordracht aan PS voor vaststellen hoofdplafond 2018

Datum besluit: 4 juli 2017


Om samen met de regio's, gemeenten en andere betrokken partijen in de provincie Zuid-Holland bij te dragen aan de ontwikkeling van een optimaal mobiliteitsnetwerk is de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 op een aantal punten gewijzigd en wordt een subsidieplafond vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering