Beantwoording schriftelijke vragen 3297 Statenfractie PvdD over ontheffingverlening doden vos

Datum besluit: 13 juni 2017


Statenlid Van Viegen van de Partij voor de Dieren heeft diverse vragen gesteld over de ontheffingverlening voor het bestrijden van vossen. ln de beantwoording van deze vragen geven Gedeputeerde Staten tekst en uitleg bij de verleende ontheffingen. Voor het bestrijden van de vos geldt een landelijke vrijstelling ter voorkoming van schade aan onder meer weidevogels. Tijdelijk kon echter geen gebruik worden gemaakt van de landelijke vrijstelling omdat er in Zuid-Holland nog geen faunabeheerplan was voor de vos. Om toch bestrijding ter voorkoming van schade mogelijk te maken hebben Gedeputeerde Staten tijdelijk toestemming verleend voor het doden van vossen. Daarnaast, in aanvulling op de landelijke vrijstelling, geven Gedeputeerde Staten incidenteel toestemming voor extra bestrijdingsmethoden, zoals het gebruik van kunstlicht.

Type besluit: GS-vergadering