Beantwoording schriftelijke vragen 3300 Statenfractie PvdD over het nieuwe proefdiercentrum van Erasmus MC

Datum besluit: 13 juni 2017


Statenlid Van Viegen van de Partij voor de Dieren heeft diverse vragen gesteld over het nieuwe proefdiercentrum van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. ln de beantwoording van deze vragen geven Gedeputeerde Staten aan in hoeverre de Provincie betrokken is bij dit centrum, en wat de opvatting van Gedeputeerde Staten is over dierproeven. Gedeputeerde Staten geven aan dat de Provincie weliswaar de samenwerking tussen universiteiten, academische ziekenhuizen en gemeenten in de 'Medical Delta' ondersteunt, maar geen rol heeft in het beleid omtrent dierproeven. Overigens wordt in Medical Deltaverband wel gewerkt aan wat heet 'organen-op-een-chip', die op termijn kunnen leiden tot een belangrijke afname van het aantal proefdieren dat nodig is voor wetenschappelijk medisch onderzoek.

Type besluit: GS-vergadering