Wijziging organisatie uitvoering VTH-taken bij BRZO/RIE4-inrichtingen

Datum besluit: 13 juni 2017Het mandaatbesluit van de DCMR Milieudienst Rijnmond wordt met ingang van 1 juli 2017 gewijzigd. Met deze wijziging is het niet meer mogelijk ondermandaat te verlenen aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op risicovolle industriële bedrijven (BRZO-inrichtingen) en de grotere chemiebedrijven (RlE4-inrichtingen). Daarmee ligt in Zuid-Holland de taakuitvoering, verantwoording en kwaliteitsborging ten aanzien van deze bedrijven in handen van één gespecialiseerde omgevingsdienst en is de DCMR vanaf 1 juli 2017 het aanspreekpunt voor de provincie, gemeenten, bedrijven, omwonenden en andere belanghebbenden.

Type besluit: GS-vergadering