Beantwoording schriftelijke vragen 3298 Statenfractie GroenLinks - Massale bomenkap bij Rijswijk

Datum besluit: 20 juni 2017Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen 3298 van de Statenfractie van GroenLinks inzake Massale bomenkap bij Rijswijk vastgesteld. De huidige oevers in het Rijn-Schiekanaal tussen Delft en Den Haag worden vervangen (en deels verbreed) door een nieuwe stalen damwandconstructie met een technische levensduur van 100 jaar, ten behoeve van een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer. ln de beantwoording is  aangegeven wat de gevolgen zijn voor de huidige bomen langs de oever. Deze worden zoveel als mogelijk is behouden en bomen die dienen te worden gekapt, worden altijd (minimaal) één op één gecompenseerd, indien mogelijk op de betreffende locatie zelf.

Type besluit: GS-vergadering