Besluit tot het verlenen van mandaat aan de provinciesecretaris tot aanstellen of ontslaan van directeuren tijdens de zomer GS-recesperiode van 5 juli tot 22 augustus 2017

Datum besluit: 20 juni 2017


Besluiten tot het aanstellen of ontslaan van directeuren is voorbehouden aan GS-plenair. In verband met de continuïteit van de bedrijfsvoering tijdens de zomerrecesperiode is het wenselijk om voor de geschetste situaties een voorziening te treffen.

Type besluit: GS-vergadering