Onderhandelaarsakkoord cao provincies 2017-2018

Datum besluit: 20 juni 2017


Op 22 mei 2017 is een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe provincie cao voor de periode 2017-2018 overeengekomen. Deze wordt thans aan de achterbannen voorgelegd. De cao voorziet in een structurele loonsverhoging van 2% per 1 juli 2017 en 1,3% per 1 januari 2018. Daarnaast wordt in september 2017 een eenmalige bruto uitkering van € 500,- toegekend. Voorts zijn afspraken gemaakt over zaken zoals het realiseren van garantiebanen, het harmoniseren van toeslagen, het experimenteren met andere vormen van beoordelen, belonen en functiewaardering.

Type besluit: GS-vergadering