Gebiedsprogramma Hoeksche Waard 2017-2020

Datum besluit: 20 juni 2017


Gedeputeerde Staten hebben besloten om het gebiedsprogramma Hoeksche Waard 'Hoeksche Waard werkt: dé voedingsbodem voor de Randstad' vast te stellen. Het programma levert een positieve bijdrage aan de economische ontwikkeling en vitaliteit van de regio, de leefomgeving en het welzijn van de inwoners van de Hoeksche Waard. Samen met ondernemers en het maatschappelijk middenveld gaan provincie en regio aan de slag met opgaven aan de hand van 5 thema's; Duurzame landbouw, Energie, Bereikbaarheid, Natuur en recreatie en Demografische ontwikkelingen. Samen worden opgaven en kansen tot uitvoering gebracht.

Type besluit: GS-vergadering