Samenwerkingsovereenkomst Green Deal en verlening incidentele subsidie 2017-2018 aan Windwheel Corporation voor Dutch Windwheel

Datum besluit: 20 juni 2017


De provincie Zuid-Holland wil vanuit haar rol en verantwoordelijkheid de transitie naar een duurzame en digitale economie versnellen. Zichtbare iconen van deze transitie dragen bij aan deze versnelling. Met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst Green Deal Dutch Windwheel en het verstrekken van € 50.000,00 subsidie werkt de provincie samen met de overige overheidspartijen (Ministerie van EZ en de gemeente Rotterdam) en de initiatiefnemer (Windwheel Corporation BV) aan de realisatie van de Dutch Windwheel. Concreet wordt er gewerkt aan het in beeld krijgen van mogelijke obstakels en kansen tijdens de daadwerkelijke ontwikkeling van de Dutch Windwheel. Obstakels en kansen waarbij de publieke partijen een rol kunnen spelen in de oplossing dan wel benutting ervan.

Type besluit: GS-vergadering