Samenwerkingsovereenkomst Green Deal en verlening incidentele subsidie 2017-2018 aan KWR water BV voor Coaster TKI project

Datum besluit: 20 juni 2017


Klimaatverandering en milieuverontreiniging hebben een negatieve invloed op de beschikbaarheid van zoet water. Door opslag van het neerslagoverschot in de winter kan in periodes van droogte gezorgd worden voor voldoende zoet water, zoals is gebleken uit verschillende kleinschalige praktijkproeven. In het project COASTAR (Coastal Aquifer Storage And Recovery) werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen om te onderzoeken of grootschalige opslag van zoet water in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam haalbaar is. De provincie draagt hieraan €30.000,00 aan subsidie en voor een waarde van €5.000,00 in personele inzet bij. De ervaring in deze regio dient als voorbeeld voor andere regio's in Nederland en kustgebieden wereldwijd.

Type besluit: GS-vergadering