Manifest Landschapstafel Natuur en Recreatie Haringvliet "Haringvliet in een Stroomversnelling"

Datum besluit: 20 juni 2017


Op 30 juni 2017 ondertekent de provincie Zuid-Holland het Manifest Landschapstafel Natuur en Recreatie Haringvliet: Haringvliet in een stroomversnelling. Provincie Zuid-Holland ondertekent het Manifest samen met de partners in de regio: de betrokken gemeenten, partijen van het Droomfonds, Recron, lVN, Hoekschewaards Landschap en Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta. Via de ondertekening onderstrepen we de gezamenlijke ambities van het programma 'Haringvliet in een Stroomversnelling'. Het stimuleren van de biodiversiteit in het gebied en het beter bereikbaar en beleefbaar maken van het Haringvliet staan hierbij centraal. Het programma draagt daarmee bij aan de provinciale doelstellingen zoals die zijn vastgesteld in de Beleidsvisie Groen en het Uitvoeringsprogramma Groen 2016.

Type besluit: GS-vergadering