Oeververvanging Rijn-Schiekanaal

Datum besluit: 20 juni 2017


Ten gevolge van de voorgenomen oeververvanging langs de Delftweg langs het Rijn-Schiekanaal ontstaat er op plaatsen weinig ruimte tussen de aanwezige bomen en deze werkzaamheden. Bomen zullen hier voor moeten worden verwijderd. In een brief van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 mei 2017 aan Gedeputeerde Janssen gaat het College ervan uit dat de provincie Zuid-Holland de bomen op de Delftweg op een adequate wijze compenseert.

Type besluit: GS-vergadering