Ondertekening Letter of Intent ERIAFF 2017

Datum besluit: 20 juni 2017


De provincie Zuid-Holland zet zich actief in voor de tuinbouwsector. Wij willen dat de sterke positie van de Greenports op het gebied van veredeling, productie, logistiek en handel in de wereld gehandhaafd blijft. Wij dragen bij aan modernisering, herstructurering, verduurzaming en innovatie en pakken deze opgaven in samenhang met andere opgaven in de gebieden (energie, vervoer) op. Wij faciliteren het proces van netwerkvorming en samenwerking tussen de stakeholders. Ook internationale samenwerking is daartoe van groot belang, met name met de regio's in Europa. De Europese Unie is daarbij een bepalende factor, zowel op het gebied van regelgeving als op het gebied van beleidsontwikkeling en facilitering. In dit kader heeft de provincie Zuid-Holland op 14 april 2015 besloten toe te treden tot het Europese netwerk 'European Regions for lnnovation in Agriculture, Food & Forestry' (ERIAFF). In dezelfde periode heeft ook de Provincie Noord-Holland besloten toe te treden. Tijdens de jaarconferentie 2017 van ERIAFF, die door Zuid-Holland, Noord-Holland en de gemeente Westland wordt georganiseerd en die plaats zal vinden op 29 en 30 juni a.s. in Den Haag, zal een Letter of Intent worden ondertekend om de samenwerking verder te versterken.

Type besluit: GS-vergadering