Ondertekening intentieverklaring Groene Corridor

Datum besluit: 20 juni 2017


Door ondertekening van de intentieverklaring Groene Corridor verklaren 20 partijen om samen te werken aan het verduurzamen en vergroenen van de transportroute tussen het Groene Hart en de Rotterdamse haven: slimmer, schoner en sterker in te regelen. Na de ondertekening van de intentieverklaring gaan de partijen de ambities verder uitwerken tot projecten en projectvoorstellen. De provincie is actief betrokken bij een aantal activiteiten:

- programmatische aanpak voor de regio, waarvoor de verkenning naar de optimalisatie van de Gouwe een bouwsteen vormt;

- opdracht aan Connekt voor het opbouwen van het netwerk voor het bundelen van goederenstromen;

- onderzoek naar alternatieven voor de recreatievaart;

- starten van duurzame en groene pilots op de Gouwe en andere vaarwegen;

- onderzoek naar circulair aanbesteden van de ongelijkvloerse k ruising N11/Burg

Smeetsweg, Zoeterwoude( onderdeel van project “Spoorcorridor Leiden-Utrecht”);

- opstellen van een (Europese) financieringsstrategie en het faciliteren van Europese subsidieaanvragen.

Type besluit: GS-vergadering