Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2017

Datum besluit: 20 juni 2017Er wordt regelmatig drugsafval gestort door drugscriminelen, waardoor gevaren voor het milieu en de gezondheid kunnen optreden. Omdat de pakkans laag is, kunnen de kosten zelden op de vervuiler verhaald worden. De kosten van het opruimen komen nu veelal voor rekening van de gemeenten en grondeigenaren. Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld die via de provincies als subsidie worden ingezet als tegemoetkoming aan gemeenten/grondeigenaren die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafvaldumpingen. Hiertoe heeft de provincie Zuid-Holland de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2017 vastgesteld. De subsidieregeling heeft betrekking op kosten die zijn gemaakt voor het opruimen van drugsafval in 2016.

Type besluit: GS-vergadering