Versnellen, voorspellen en vertellen

Datum besluit: 20 juni 2017


Gedeputeerde Staten hebben de brief aan Provinciale Staten vastgesteld waarin wordt aangegeven hoe zij in de toekomst om willen gaan met betrouwbaar prognotiseren en het ontstaan van budgettaire ruimte. Provinciale Staten hebben hier naar gevraagd bij de bespreking van de Jaarrekening 2016, waarin een rekeningresultaat van € 38 miljoen is gerapporteerd. De brief bevat een overzicht van de inzet van Gedeputeerde Staten tot op heden om het voorspellend vermogen te vergroten, en een plan van aanpak voor het versnellen van de besteding van de budgetten en reserves.

Type besluit: GS-vergadering