Windmolens in de gemeente Leiderdorp

Datum besluit: 20 juni 2017


Stichting Comité Doesbrug heeft het college van Gedeputeerde Staten met een brief deelgenoot gemaakt van hun zorgen over de plannen voor windmolens in de gemeente Leiderdorp. De Stichting maakt zich zorgen over de kwaliteit van het polderlandschap vanuit openheid, natuur, cultuurhistorie en recreatie en wijst de provincie in haar brief op de bescherming die de Verordening Ruimte biedt aan dit soort gebieden. Het college van Gedeputeerde Staten geeft in haar antwoord aan dat de gemeente Leiderdorp nog geen concrete plannen heeft en dat de plaatsing van grote windturbines in Zuid-Holland alleen mogelijk is binnen "locaties windenergie" zoals opgenomen in de Verordening Ruimte. Op dit moment is door de provincie binnen de gemeente Leiderdorp geen "locatie windenergie" aangewezen en zij heeft niet het voornemen om hiertoe op korte termijn het initiatief te nemen.

Type besluit: GS-vergadering