Beantwoording schriftelijke vragen 3303 Statenfractie PvdD - Drones in natuurgebieden

Datum besluit: 27 juni 2017


Statenlid Van Viegen van de Partij voor de Dieren heeft diverse vragen gesteld over het gebruik van drones in natuurgebieden. ln de beantwoording van deze vragen geven Gedeputeerde Staten tekst en uitleg bij dit onderwerp. Voor het gebruik van drones gelden diverse regels, op het gebied van veiligheid maar ook op het gebied van natuur. Voor enkele Natura 2000-gebieden in Zuid-Holland geldt een algeheel verbod op het gebruik van drones, voor andere (natuur-)gebieden geldt dat ernstige verstoring door drones alleen kan worden toegestaan op grond van een vergunning.

Type besluit: GS-vergadering