Beantwoording schriftelijke vragen 3305 Statenfractie SP - Zorgwekkende berichten rolstoeltoegankelijkheid OV

Datum besluit: 27 juni 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen 3305 van de Statenfractie SP met betrekking tot zorgwekkende berichten over rolstoeltoegankelijkheid in het OV vastgesteld. ln de beantwoording is aangegeven dat de provincie nader onderzoek heeft laten uitvoeren en wat de maatregelen zijn om het OV rolstoeltoegankelijk te maken.

Type besluit: GS-vergadering