Beantwoording schriftelijke vragen 3306 Statenfracties SP, GroenLinks, PvdD, 50Plus, SGP&CU en CDA - Plannen voor gasboringen Zuid-Holland

Datum besluit: 27 juni 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen van SP, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SGP/CU en CDA over plannen voor gasboringen in Zuid-Holland vastgesteld. Gedeputeerde Staten geven in de beantwoording aan, dat zij niet principieel tegen nieuwe gasboringen in Zuid-Holland zijn. Zuid-Holland levert grote inspanningen om te komen tot de transitie naar een duurzame energievoorziening, maar gas zal als transitiebrandstof voorlopig nodig zijn voor de energievooziening. Gedeputeerde Staten stellen als randvoorwaarden voor een eventuele nieuwe gaswinning, dat deze veilig, milieuhygiënisch verantwoord en ruimtelijk inpasbaar gerealiseerd moet kunnen worden.

Type besluit: GS-vergadering