Brief aan Stuurgroep Groene Hart over de Lange Termijn Verkenning Boskoop en omgeving

Datum besluit: 27 juni 2017De provincie vindt het belangrijk om alle plannen en ontwikkelingen in het gebied tussen Alphen aan den Rijn, Zoetermeer en Gouda goed in beeld te hebben. Daarom is vorig jaar september gestart met het project Lange Termijn Verkenning Boskoop en omgeving. De eerste fase van dit project is afgerond met een rapportage met daarin een overzicht van de belangrijkste plannen en ontwikkelingen in het gebied. Gedeputeerde Staten sturen de rapportage naar de Stuurgroep Groene Hart, met de vraag om het daar te bespreken. Het gebied van de Lange Termijn Verkenning Boskoop en omgeving ligt grotendeels in het Groene Hart. Gedeputeerde Staten vinden het daarom belangrijk de bevindingen van het rapport af te stemmen met de Stuurgroep Groene Hart.

Type besluit: GS-vergadering