Energieakkoord Holland Rijnland

Datum besluit: 27 juni 2017


De provincie werkt samen met de gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland aan de energietransitie in de regio Holland Rijnland. Daarvoor is een akkoord opgesteld door deze partijen: het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025. ln dat Energieakkoord staan zogenaamde actielijnen beschreven. De belangrijkste actielijnen zijn de warmtevoorziening voor "na de aardgastijd", het ontwikkelen van duurzame energie met zonnepanelen op gebouwen en "anders kijken naar de ruimte" om te zien of er in de toekomst windmolens of zonneparken rondom de steden en in het buitengebied moeten komen.

Type besluit: GS-vergadering