Samenwerkingsovereenkomst Meerjarige Exploitatiesubsidie Veenweiden Innovatiecentrum 2017 t/m 2019

Datum besluit: 27 juni 2017


De provincie wil samen met onder andere de provincie Utrecht ook de komende jaren bijdragen aan een duurzame instandhouding van het Veenweiden lnnovatiecentrum (VlC). Het VIC wil vereenvoudiging van de procedures rond subsidieverlening. Daarom hebben de provincies Utrecht en Zuid-Holland in een samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt over financiering van het VlC. Kern van deze afspraken is dat Utrecht de subsidiering van Zuid-Holland overneemt voor de jaren 2017 t/m 2019. Dat bespaart procedures en geeft het VIC uitzicht op bijdragen voor die jaren.

Type besluit: GS-vergadering