Nota Grondbeleid 2017-2021

Datum besluit: 27 juni 2017


De provincie Zuid-Holland koopt voor de realisatie van met name infrastructuur- en groenprojecten soms grond. Vooral in het landelijk gebied is de provincie met het oog op de realisatie van natuurgebieden ook eigenaar van grond en de provincie verkoopt grond, soms met en soms zonder daarmee een beleidsdoel te dienen. ln de Nota Grondbeleid definieert de provincie Zuid-Holland hoe ze op de grondmarkt werkt. Er gelden kernwaarden zoals marktconformiteit en onpartijdigheid. Ten behoeve van grote complexe opgaven kan de provincie Zuid-Holland voor die opgaven en in samenwerking met gemeenten of andere maatschappelijke partners specifieke afspraken maken over de inzet van het grondbeleid.

Type besluit: GS-vergadering