Uitbreiding deelneming in Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. in verband met de oprichting van Energiiq Energie- en innovatiefonds Zuid-Holland B.V.

Datum besluit: 27 juni 2017


ln het hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is aangegeven dat dit bestuur een energietransitie voorstaat naar een meer voorzien in eigen energiebehoefte. Op 12 oktober 2016 hebben Provinciale Staten ingestemd met de lnvesteringsstrategie Energie-lnnovatiefonds Zuid-Holland B.V.

Om Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. in staat te stellen Energiiq op te richten is een uitbreiding van de deelneming in het aandelenkapitaal van Houdstermaatschappij nodig.

Type besluit: GS-vergadering