Verlengen aanvaarding regionale kantorenvisies

Datum besluit: 27 juni 2017


De regio's Holland Rijnland, Midden-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Zuid-Holland Zuid hebben alle een actuele en door Gedeputeerde Staten aanvaarde regionale kantorenvisie. Hierin is het beleid van de regio's vastgelegd over onder andere nieuwbouw en verbouw van kantoren en eventuele andere bestemmingen voor kantoren. De aanvaarding van de huidige regionale kantorenvisies verstrijkt op 1 juli 2018. Vandaag is door Gedeputeerde Staten besloten om de aanvaarding met 1 jaar te verlengen tot 1 juli 2019 omdat meer tijd nodig is voor een zorgvuldig proces om tot nieuwe regionale kantorenvisies te komen. De huidige regionale kantorenvisies voldoen bovendien nog.

Type besluit: GS-vergadering