Wijziging subsidieregeling Asbest er af? Zon er op! Zuid-Holland 2017

Datum besluit: 27 juni 2017


Naar aanleiding van de bespreking in de statencommissie Duurzame Ontwikkeling hebben Gedeputeerde Staten besloten het subsidiabele minimumvermogen van de subsidieregeling Asbest er af? Zon er op! 2017 te verlagen. Daarmee is het nu mogelijk vanaf 40kWp aan zonnepanelen gebruik te maken van deze regeling. Ook kunnen de zonnepanelen geïnstalleerd worden op een ander dak op hetzelfde postadres als het dak waarvan het asbesthoudend materiaal is verwijderd.

Type besluit: GS-vergadering