Beantwoording schriftelijke vragen 3294 Statenfractie 50PLUS deelname scootmobielgebruikers aan het verkeer

Datum besluit: 6 juni 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen 3294 van de Statenfractie 50PLUS inzake het deelnemen van scootmobiels aan het verkeer vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering