Beantwoording schriftelijke vragen 3295 Statenfractie PVV rondom door GS leden gevolgde cursussen

Datum besluit: 6 juni 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen 3295 van de Statenfractie PVV inzake door GS-leden gevolgde cursussen Engels. Gedeputeerde Staten benadrukken in de beantwoording het belang van het beheersen van het Engels op business niveau door GS-leden. Het belang ervan wordt in de beantwoording verbonden aan het welslagen van de economische ontwikkeling van onze provincie en onze rol in het netwerk van topsectoren met internationale uitstraling.

Type besluit: GS-vergadering