Beantwoording schriftelijke vragen 3299 Statenfractie 50PLUS en PVV over strandhuisjes van Leef met de Zee bij Kijkduin

Datum besluit: 6 juni 2017Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen 3299 van de Statenfracties 50PLUS en PVV over het niet instemmen met strandhuisjes van Leef met de Zee bij Kijkduin vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering