Beantwoording schriftelijke vragen 3251 Statenfracties GroenLinks, 50Plus, PVV en PvdD Openheid risico's petrochemische industrie

Datum besluit: 6 juni 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen 3251 van de Statenfracties GroenLinks, 50Plus, PVV en PvdD Openheid risico's petrochemische industrie vastgesteld. Met de beantwoording wordt onder meer inzicht gegeven in het naleefgedrag van 107 Brzo bedrijven in de sectoren olieraffinage, chemie en op- en overslag en in de wijze waarop namens Gedeputeerde Staten op geconstateerde overtredingen is gehandhaafd.

Type besluit: GS-vergadering