Benoeming Dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum besluit: 6 juni 2017


Per 1 september 2017 gaat de dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland, de heer Doornbos met pensioen. Voor de benoeming van een nieuwe dijkgraaf heeft het hoogheemraadschap na een sollicitatieprocedure besloten de heer Rogier van der Sande aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf. ln de Waterschapswet staat dat deze aanbeveling van het waterschap naar de provincie moet worden gestuurd, waarna de provincie deze, vergezeld van hun beschouwingen, aan de Minister van lnfrastructuur en Milieu stuurt. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten de brief aan de minister vastgesteld waarmee de aanbeveling wordt doorgestuurd.

Type besluit: GS-vergadering