Instellen adviseurs m.b.t. dossiers Rotonde Gouwedreef en Randweg Reeuwijk-Brug

Datum besluit: 6 juni 2017


Er is momenteel verschil van inzicht tussen gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de provincie met betrekking tot (de afwikkeling van) de dossiers Rotonde Gouwedreef en Randweg Reeuwijk-Brug. Om tot een afronding van de discussie over deze dossiers te kunnen komen is bestuurlijk afgesproken dat zowel de gemeente als de provincie een onafhankelijke adviseur aandragen, die de opdracht krijgen om gezamenlijk tot een bindend advies aan beide colleges te komen. Dit ter voorkoming van mogelijke gerechtelijke procedures.

Type besluit: GS-vergadering