Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland

Datum besluit: 6 juni 2017In het kader van de regeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland zijn 31 aanvragen ontvangen, waarvan 26 aanvragen aan de subsidievereisten voldoen en het minimum aantal  punten hebben behaald. Subsidie kan worden toegekend aan de eerste 13 projecten met de meest behaalde punten binnen de rangschikking. Daarmee is het subsidieplafond van € 200.000,00 bereikt. Hierdoor kan geen subsidie worden verleend aan de overige 13 projecten die voldoen aan de provinciale doelen. Aan Provinciale Staten wordt daarom gevraagd om eenmalig het subsidieplafond te verhogen naar € 370.000,00 door € 170.000,00 extra beschikbaar te stellen om zo de overige 13 aanvragen ook subsidie toe te kunnen kennen.

Type besluit: GS-vergadering