Uitwerking besluit Indexatie DAV en HWGO

Datum besluit: 6 juni 2017


Arriva ontvangt jaarlijks van de provincie een exploitatiebijdrage voor het openbaar vervoer in de concessies Hoeksche Waard, Goeree Overflakkee (HWGO) en Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden (DAV). Deze exploitatiebijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. De contractueel vastgestelde index was de laatste jaren veel lager dan de kostenontwikkeling in het openbaar vervoer. De provincie heeft besloten de contractueel vastgestelde index tijdelijk te verhogen.

Type besluit: GS-vergadering