Projectsubsidieverlening 2016 en 2017 aan NS Reiziger BV voor extra treindiensten traject Alphen a/d Rijn - Leiden

Datum besluit: 14 maart 2017De provincie verstrekt NS Reizigers B.V. te Utrecht een subsidie conform het bij dit besluit gevoegde ontwerpsubsidiebesluit voor extra treindiensten voor het traject Alphen aan den Rijn – Leiden onder voorbehoud van ondertekening door beide partijen van de Overeenkomst (extra) Treindiensten traject Leiden – Alphen aan den Rijn 2016-2017. Deze subsidie betreft een exploitatiebijdrage voor extra treinritten per werkdag tussen Alphen aan den Rijn - Leiden en vice versa tussen 06:00 en 10:00 uur vertrektijd en tussen 15:00 en 20:00 uur vertrektijd.

Type besluit: GS-vergadering