Beantwoording schriftelijke vragen Statenfracties PvdA, GroenLinks, D66, SP en SGP&Christenunie 3270 Spoorwegen

Datum besluit: 14 maart 2017


De Statenfracties van PvdA, Groenlinks, D66, SP en SGP hebben schriftelijke vragen 3270 gesteld over problemen met betrekking tot de spoorwegen in Dordrecht. Het antwoord van Gedeputeerde Staten hierop is verwoord in de bijlage, deze treft u aan via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem.

3270 ANTWOORDEN Statenfractie PvdD D66 SP GroenLinks SGP&CU Spoorwegen

Type besluit: GS-vergadering