Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie 50PLUS 3272 Van OV afgesloten wijken in Heemstede

Datum besluit: 14 maart 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld schriftelijke vragen van de Statenfractie 5OPlus 3272 inzake OV afgesloten wijken in Heemstede. Als gevolg van werkzaamheden rijdt buslijn 50 tijdelijk via een andere route. Via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem treft u de beantwoording aan.

3272 ANTWOORDEN Statenfractie 50PLUS Van OV afgesloten wijken in Heemstede

Type besluit: GS-vergadering